Wetenschappelijk onderzoek EFT

Wetenschappelijk onderzoek EFT

Wetenschappelijk onderzoek naar EFT heeft het volgende aangetoond: EFT heeft een sterk positief effect op de verbondenheid in een partnerrelatie. Daarnaast verbetert het intimiteit, vertrouwen, vergeven van kwetsuren in de relatie. EFT werkt even goed of beter dan andere relatie behandelmethodes. Dit blijkt uit hogere effectsizes in meta-analyses dan andere methodes. Er is veel kennis over hoe partnerrelaties in elkaar zitten. De basis aannames van het EFT model komen overeen met deze kennis over partnerrelaties. De resultaten uit wetenschappelijk onderzoek van EFT zijn stabiel. Eerste studies laten zien dat er na  EFT therapie heel weinig terugval is. EFT is effectief bij diverse paren, ook als één van beide lijdt onder psychische of lichamelijke klachten.

Klinische studies naar EFT

In klinische studies wordt EFT vergeleken met andere interventies. Ook wordt gekeken naar EFT bij psychische stoornissen en andere stressoren. De resultaten leest u in onderstaande tekst: 

In zes studies met ruim 200 echtparen is onderzoek gedaan naar EFT. Deze zes studies laten zien dat EFT een werkzame therapie is voor echtparen met problemen.

Meta-analyse over 4 RCT’s. De meta-analyse laat zien dat de relaties van 86 % van de onderzochte echtparen significant verbeterden. Ook laat deze meta-analyse zien dat 70-73% van de echtparen herstelde van relatieproblemen.

Onderzoek naar echtparen met matige relatieproblemen die EFT ontvangen. Deze echtparen hebben een hogere tevredenheid in hun relatie in vergelijking met wachtlijstcontrole en andere behandelingen. Dit blijkt uit meerdere meta-analyses. 

EFT werkt al bij een beperkt aantal sessies. Ook werkt EFT al bij onervaren therapeuten (die wel EFT-getraind en gesuperviseerd zijn). 

EFT vergeleken met andere interventies:

EFT geeft een vergelijkbare of hogere relatietevredenheid in vergelijking met gedragsmatige relatietherapie.

EFT gecombineerd met communicatietraining was niet beter dan alleen EFT.

EFT scoort beter dan cognitieve relatietherapie op empathie en intimiteit. Eerste studies laten zien dat de terugval bij follow-up significant lager is voor EFT. 

(Meer informatie is te vinden op de site van EFT Nederland: www.eft.nl )