Inhoud EFT / Relatietherapie

De drie fases in de EFT/ Relatietherapie

EFT/ Relatietherapie wordt in drie fases verdeeld. In fase 1 gaat het om het ontdekken van de pijnpunten en de duivelse dialogen in de relatie. In fase 2 staat het opnieuw verbinden met elkaar centraal en in fase 3 gaat het erom de nieuwe manier van zorg en aandacht voor elkaar te verstevigen, zodanig dat je daarna als stel zelf verder kunt.

Fase 1: Pijnpunten en duivelse dialogen

Vaak liggen de kwesties in relaties zo gevoelig dat de angst niet uitgesproken wordt. Er kan dan een patroon ontstaan van beschuldigen en terugtrekken. De één beschuldigt de ander bv. altijd maar aan het werk te zijn, en er nooit te zijn, de ander voelt zich afgewezen en trekt zich daarom terug. Daarop gaat de eerste zich nog meer en heftiger vastklampen aan de ander die zo nog sterker het gevoel krijgt alles verkeerd te doen. En ziedaar: een duivels patroon van omgang met elkaar, een negatieve interactiecirkel van EFT.

In EFT/ Relatietherapie ga je op zoek naar zo’n duivelse dialoog. Waar liggen de pijnpunten? Wat ben je aan het doen samen? Wat doe je, wat denk je en vooral ook wat voel je daarbij? Welke zichtbare en onzichtbare emoties bepalen de manier van omgaan met elkaar?

In EFT zoek je het patroon op waarin je als stel bent terechtgekomen en vooral ook ga je op zoek naar de angsten en pijnpunten die voor dit patroon zorgen. Als je weet wat je allebei aan het doen bent, waar je bang voor bent, waar je de ander raakt, dan pas kan duidelijk worden wat je zelf en wat de ander nodig heeft om zich veilig en verbonden te voelen. In de EFT/ Relatietherapie blijkt steeds weer hoe helpend het is wanneer je als stel zicht begint te krijgen op het patroon van omgang met elkaar.

De eerste fase wordt ook wel de de-escalatie fase genoemd omdat daarin het duivelse patroon zichtbaar en aangepakt wordt. Aan het eind van fase 1 in de EFT/ Relatietherapie sessies heeft het stel zicht op dit patroon in de relatie, en weet het wat de pijnpunten en behoeftes zijn bij henzelf en bij de partner.

Fase 2: Veilig verbinden

Als in fase 1 helder is geworden, hoe je als echtpaar met elkaar omgaat, welk patroon je hebt, dan volgt fase 2. Daarin staat een nieuwe veilige verbondenheid binnen je relatie centraal. Je leert onderliggende hechtingsbehoeftes en hechtingsangsten uit te spreken.

Ik heb er behoefte aan dat je elke dag even de tijd voor me neemt.

Toen je gisteren tegen me zei dat ik een leuke vader ben, voelde ik me heel erg gewaardeerd. 

Als je niets zegt, dan raakt me dat en ben ik bang dat ik iets verkeerd gedaan heb.

Toen je vorige week zo boos reageerde, was ik bang dat je bij me weg zou gaan. 

Als je kunt gaan zeggen wat je denkt en voelt, wat je nodig hebt, zorgt dat voor veel veiligheid wat je relatie natuurlijk erg goed doet. In fase 2 van de EFT/ Relatietherapie wordt er in de sessies meer en meer verbinding gemaakt naar aanleiding van concrete gesprekken die vaak ter plekke gevoerd worden. Aan het eind van fase 2 weet je hoe je echt, veilig verbinding kunt maken. Je weet hoe je contact kunt maken, met de eigen emoties en met (de emoties van) de partner.

Fase 3: Bestendigen (stabiliseren, consolideren, verstevigen)

In de eindfase van EFT/ Relatietherapie ga je als (echt)paar steeds meer op eigen benen staan. Je gaat ontdekken hoe je de heilloze patronen kunt doorbreken en nieuwe oplossingen kunt bedenken voor oude conflictsituaties. Af en toe verval je als stel in het oude patroon van de negatieve interactiecirkel. Soms is het dan nodig om o.l.v. de therapeut even terug te gaan naar fase 2. Maar vaak kom je er nu zelf verder wel uit.

Tijdens de sessies worden er gesprekken gevoerd waarbij de therapeut steeds meer naar de achtergrond verdwijnt, sterker nog, aan het eind van fase 3 is deze niet meer nodig. En dat is maar goed ook. Dan kom je ook op een punt dat de therapie afgerond kan worden.

Samenvatting

Samengevat zien de drie fases er zo uit:

Fase 1: de-escalatiefase

De eerste fase van de therapie is de de-escalatiefase waarin het negatieve interactiepatroon duidelijk en (h)erkend wordt. De therapeut werkt met zijn cliënten aan:

Stap 1 – Taxatie en opbouw van de werkrelatie.

Stap 2 – Verheldering van de negatieve interactiecirkel.

Stap 3 – Het betrekken van emoties.

Stap 4 – Herformulering in termen van interactiecirkel, emoties en hechting.

Fase 2: verbindingsfase

Het (echt)paar leert onderliggende hechtingsbehoeftes en hechtingsangsten uit te spreken en daarmee om te gaan. Dit geeft een nieuwe emotionele verbinding met veel veiligheid. De volgende stappen vormen de tweede fase:

Stap 5 – Erkennen en aanvaarden van eigen emoties en (hechtings)behoeften.

Stap 6 – Accepteren van de emoties en behoeften van de partner.

Stap 7 – Herstructureren van de interactie en creëren van emotionele verbinding.

Fase 3: bestendigingsfase

In de eindfase van EFT/ Relatietherapie vinden paren nieuwe oplossingen voor oude problemen. De rol van de therapeut wordt kleiner. Vanuit de volgende stappen:

Stap 8 – Nieuwe oplossingen voor oude problemen.

Stap 9 – Bestendiging van nieuwe interactiecirkel inclusief hechting en verbinding.

Soms valt een (echt)paar terug in het oude patroon. De therapeut gaat dan terug naar fase 1.

In de praktijk heb je meestal zo’n 12 tot 20 sessies nodig. Een sessie duurt in principe anderhalf uur. Elk traject begint met een vrijblijvend kennismakingsgesprek.

Voor meer info: https://eft.nl